आस्थापनांनी मनुष्यबळाची माहिती ऑनलाईन सादर करावी

नांदेड नांदेड जिल्हा

नांदेड : वैजनाथ  स्वामी

सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदे सक्तीने अधिसुचित करणे) कायदा 1959 व नियम 1960 अन्वये मार्च 2020 अखेर संपणाऱ्या मनुष्यबळाची त्रैमासिक माहिती नमुना ईआर-1 मध्ये विहीत मुदतीत जिल्ह्यातील सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी ऑनलाईन गुरुवार 30 एप्रिल पर्यंत सादर करावी, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त प्र. सो. खंदारे यांनी केले आहे.

सेवायोजन कार्यालये ( रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणे ) कायदा 1959 व नियम, 1960 च्या कलम 5(1) अन्वये सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय, तसेच कलम 5 (2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत असणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पुरुष, स्त्री व एकूण अशी सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाहिस विषयांकीत कायद्यातील तरतुदीनुसार विहीत नमुना ईआर-1 मध्ये नियमितपणे महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे.

मार्च-2020 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीची नमुना ईआर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, कैलासनगर वर्कशॉप रोड नांदेड या कार्यालयाद्वारे चालू असून या सर्व आस्थापनांकडून पूर्ण प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे.

सर्व आस्थापनांना यापूर्वीच युझर नेम व पासवर्ड या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहेत. त्याचा वापर करुन प्रत्येकाने या विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर लॉगीन करावे व आपली अचूक माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावी.

सदर तिमाही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम गुरुवार 30 एप्रिल 2020 ही आहे. याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घ्यावी व हे तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करून सहकार्य करावे. तव्दतच प्रत्येक आस्थापनांनी आपापला नोंदणी तपशील देखील आवश्यक ती सर्व माहिती नोंदवून तत्काळ अद्यावत करावी.

यासंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचे सहकार्य अथवा माहिती आवश्यक असल्यास, ई-मेल आयडी nandedrojgar@gmsil.com यावर आपला उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर सर्व आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधल्यास, आपणास या कार्यालयाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त प्र. सो. खंदारे यांनी केले आहे.