कोरोना विषाणुचा प्रार्दुभावामुळे बेघर, विस्‍थापित, स्‍थलांतरीत व्‍यक्‍तींना धीर देण्‍यासाठी समुपदेशकांची नियुक्ती

नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या

नांदेड : वैजनाथ स्वामी 

कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भावामुळे बेघर, श्रमिकांना धीर देवून त्यांचे मानसीक व भावनिक समुपदेशन करण्‍यासाठी जिल्ह्यात समुपदेशकांची नियुक्‍ती जिल्‍हाधिकारी तथा अध्‍यक्ष जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. विपीन ईटनकर यांनी एका आदेशाद्वारे केली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील बेघर, विस्‍थापित तसेच स्‍थलांतरीत मजुरांना राहण्‍याची, जेवणाची व्‍यवस्‍था कॅम्‍पमध्‍ये करण्‍यात आली आहे. कोरोना विषाणुचा प्रार्दुभावामुळे बेघर, विस्‍थापित तसेच स्‍थलांतरीत व्‍यक्‍तींना धीर देण्‍यासाठी मानसीक व भावनिक समुपदेशन करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तालुक्‍यातील बेघर, विस्‍थापित तसेच स्‍थलातंरीत व्‍यक्‍तींना समुपदेशन करण्‍यासाठी पुढील अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आहे.

समन्‍वय अधिकारी म्हणून नांदेडचे सहायक कामागार आयुक्‍त सयद मौसीन (मो. 7276216066) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर समुपदेशक म्हणून हदगाव तालुका- गजानन चिंचोलकर 7038506008, सुरेश भाऊराव सरोदे 8830456224. मुखेड तालुका- शिवकांत बिराजदार 9762889360. गोविंद मुंगल 9421849382. किनवट तालुका प्रदीप लक्ष्‍मण घागळे 916816919. कविता चिंचाबेकर 9518540643. श्रीमती निरुपा कृष्‍णा राठोड 940320740. नांदेड तालुका- श्रीमती सचित्रा भगत 8485810182, साईनाथ मंचेवार 8888833830, बी. पी. जाधव 986062133, आर. एम. खडके 9518521647. कंधार, लोहा तालुका- श्रीमती साधना गणेश एंगडे 8261832227, माधव संभाजीराव डोंपले- 9665711101 यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यांनी समन्‍वय अधिकारी व संबंधीत तालुक्‍याचे तहसिलदार यांच्याशी संपर्कात राहुन संबंधीत कॅम्‍पवर जाऊन संबंधीतांचे समुपदेशन करण्याची कार्यवाही करावी.

समन्‍वय अधिकारी यांनी सर्व संबंधीत अधिकारी हे त्‍यांना नेमूण दिलेल्‍या तालुक्‍यात जाऊन आदेशाची अंमलबजावणीबाबत खातरजमा करावी. समुपदेशन अधिकारी यांनी त्‍यांना नेमूण दिलेल्‍या तालुक्‍यात होत असलेल्‍या कार्यवाहीबाबत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात तहसिलदार (सामान्‍य) प्रसाद कुलकर्णी यांच्याशी समन्‍वय ठेवुन दैनंदिन अहवाल सादर करावा.

सर्व संबंधीत अधिकारी यांनी त्‍यांचे दुरध्‍वनी व भ्रमणध्‍वणी क्रमांक सतत चालु ठेवावे त्‍यांना आदेशित केलेली कामे वेळोवेळी 24 तास यापध्‍दतीने सतर्क राहून तत्‍परतेने पार पाडावीत. कोणत्‍याही अधिकारी, कर्मचारी यांच्‍याकडून कामामध्‍ये दिरंगाई केल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास त्‍यांचे विरुध्‍द महाराष्‍ट्र कोव्‍हीड-19 उपाययोजना नियम 2020 मधील तरतुद व आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापना अधिनियम 2005 च्‍या कलम 51 व इतर अनुषंगिक कायद्यानुसार कारवाई करण्‍यात येईल यांची गांभिर्याने नोंद घ्‍यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.