भोजन पुरवठा ई-निविदेत सहभागी होण्याचे आवाहन

नांदेड नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या

नांदेड  :- वैजनाथ  स्वामी

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय किनवट अंतर्गत सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी नमूद तपशिला प्रमाणे पुरवठा ठेके देण्यासाठी ई-निविदा महा ई-टेंडर या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या ई-निविदेमध्ये जास्तीत-जास्त इच्छूक पुरवठाधारकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल यांनी केले आहे.

 

शासकिय आश्रमशाळा (सोळा) तपशील- भाजीपाला व मटन पुरवठा, प्रसिद्ध दिनांक 26 मार्च 2020 तर निविदा उघडण्याचा दिनांक 15 एप्रिल 2020 आहे. शासकिय आश्रमशाळेा (सोळा)- अंडी / केळी पुरवठा प्रसिद्ध दिनांक 23 मार्च 2020 तर निविदा उघडण्याचा दिनांक 13 एप्रिल 2020 आहे. शासकिय आदिवासी मुलांचे / मुलींचे वसतीगृह (बारा)- भोजन पुरवठा करण्यासाठी प्रसिद्धीचा दिनांक 23 मार्च 2020 तर निविदा उघडण्याचा दिनांक 8 एप्रिल 2020 असा आहे, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिली आहे.