मुखेड नपाचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे टेंडर रद्द करा  – नगरसेविका सौ. रेखाताई लोहबंदे …. बोगस काम करूनही ठेकेदारावर कार्यवाही करण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ ; ठेकेदारारास राजकीय पाठींबा असल्याची चर्चा ..!

ठळक घडामोडी नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या मुखेड

मुखेड : ज्ञानेश्वर डोईजड 


मुखेड नगर परिषदच्या वतीने
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे  बोगस व निकृष्ट काम करणाऱ्या संस्थेचे  टेंडर रद्द करा अशी मागणी  नगरसेविका सौ.सुरेखाताई लोहबंदे यांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे  निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठेकेदार हा शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कुचकामी यंत्रणा वापरून थातुर मातूर काम करुन  शासनाच्या तिजोरीवरच डल्ला डल्ला मारत असून घनकचरा व्यवस्थापनाचे कोणीही कामगार नाले साफ सफाई साठी पुरविण्यात येत नाहीत.

                   गेल्या सहा ते सात महीन्यापासुन शहरातील वेगवेगळ्या प्रभागात स्वच्छता राखण्यासाठी कसलीच यंत्रणा कार्यरत नाही. नाल्या तुडुंब भरल्यामुळे डासाचे प्रमाण वाढले आहे परीणामी लोकांचे आरोग्य धोक्यात आहे. अनेकठिकाणी स्वतः नागरीक नालेसाफसफाई करुन कचरा उचलत आहेत. 

                घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेकेदार हा केवळ बिल उचलण्यासाठीच महिन्यातुन एकदा मुखेड नगर परिषदेला येतो त्यामुळे संपुर्ण महिना शहरात स्वच्छतेचे तिन तेरा वाजले आहेत . शहरातील प्रभागाची पाहणी केली असता सर्वत्र अस्वच्छता, दुर्गंधी, रोगराई, प्रदुषण पसरल्यामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. 

        शहरात संंसर्गजन्य आजाराला आमंत्रणच देण्यासारखे काम या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेकेदाराने असून अशा बोगस व शहरातील स्वच्छता न करता बिले उचलुन पैसे हडप करणाऱ्या संस्थेच्या कामाची तात्काळ चौकशी करून सदरचा ठेका रद्द करून त्या संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात यावी असे निवेदनात नमुद केले आहे.  


                      घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेकेदारास मुखेड मधील बड्या नेत्यांचा राजकीय पाठींबा असल्याने थातूर मातुर कामे करून दरमहा ६ ते ७ लाख बिले काढून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारले तरीही नपा प्रशासन मात्र काहीच कार्यवाही करत नसल्याचे नागरीकातून ऐकायला मिळत आहे. यापूर्वी एका नगरसेविकेने ठेकेदाराच्या बोगस कामास कंटाळून उपोषणाचा इशारा दिला होता.तर अनेक नगरसेवकांना घरपोच महिना मिळत असल्याचीही चर्चा नागरीकांतून ऐकायला मिळत आहे.


               शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाचे ठेका लिलाव पध्दतीने महात्मा फुले एम. एस. एस. आष्टी ता. हदगाव जि. नांदेड या संस्थेस एका वर्षापुर्वी देण्यात आला आहे. सदरील संस्थेला नगर परीषद हिमायतनगर येथील टेंडर पध्दतीने घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम देण्यात आले होते. परंतु अशाच प्रकारच्या बोगस कामामुळे तेथील संस्थेचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.