भोकर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक सदस्य पदाच्या आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती असल्यास सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड जिल्हा भोकर
नांदेड : वैजनाथ स्वामी 
                               नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषद भोकरच्या 2020 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मा. राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी ठरवून दिलेल्या आरक्षणाचे प्रमाणपत्रानुसार भोकर नगरपरिषद क्षेत्रातील एकुण प्रभागापैकी अनुसूचित जाती (स्त्री), अनुसुचित जमाती (स्त्री), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग (स्त्री) आणि सर्वसाधारण स्त्रीयांसाठी 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभागदर्शन नकाशे रहिवाशांच्या माहितीसाठी भोकर नगरपरिषद कार्यालय भोकर येथे पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. तसेच सदस्य पदाच्या आरक्षणाची प्रसिद्धी नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रमुख ठिकाणी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
                सदरच्या प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती बाबत ज्या कोणत्याही व्यक्तींचे आक्षेप, हरकती, सूचना असतील ते त्यांनी कारणासह मुख्याधिकारी नगरपरिषद भोकर यांचेकडे दिनांक 20 फेब्रुवारी 2020 ते 26 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत लेखी सादर करावे. दिनांक 26 फेब्रुवारी 2020 नंतर आलेले आक्षेप, हरकती, सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.