नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक मतदान, मतमोजणी परिसरात 144 कलम

इतर बातम्या ठळक घडामोडी नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या
नांदेड  :  वैजनाथ स्वामी
             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 पोटनिवडणूक 2020 करिता गुरुवार 6 फेब्रुवारी 2020 रोजी मतदानाच्या दिवशी व  शुक्रवार 7 फेब्रवारी 2020 रोजी मतमोजणीच्या दिवशी नांदेड शहरातील सर्व मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया कलम 144 लागु करण्यात आले आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 पोटनिवडणूक 2020 ची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्यासाठी 6 फेब्रुवारी 2020 रोजी ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे त्या ठिकाणापासून दोनशे मीअर परिसरातील व 7 फेब्रुवारी 2020 रोजी ज्या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे अशा मतमोजणी केंद्रापासून 200 मीटर परिसरातील सर्व पक्षकारांचे मंडपे, सर्व दुकाने, मोबाईल, कॉडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, ध्वनीक्षेपके, सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, निवडणुकीच्या कामव्यतीथ्रकत खाजगी वाहन, संबंधीत पक्षाचे चिन्हाचे प्रदर्शन व निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यासाठी प्रतिबंधीत करण्यात आले आहे.
हा आदेश नांदेड शहरात 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 पोटनिवडणूक 2020 च्या मतदानांच्या दिवशी मतदान केंद्रावर मतदान सुरु झाल्यापासून ते संपेपर्यंत आणि 7 फेब्रुवारी 2020 रोजी मतमोजणी केंद्रावर मतमोजणी सुरु झाल्यापासून ते मतमोजणी संपेपर्यंत अंमलात राहील.  हा आदेश 29 जानेवारी 2020 रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे.