अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेश

ठळक घडामोडी नांदेड जिल्हा
नांदेड, : वैजनाथ स्वामी
            अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये सन 2020-2021 या वर्षात इयत्ता पहिली व दुसरी मध्ये प्रवेश देण्यासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी 1 ते 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत राहिल. त्यानंतर येणाऱ्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. अटीची पुर्तता करत असलेल्या पालकांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन अभिनव गोयल प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट यांनी केले आहे.
              जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या पुढील प्रमाणे निवासी शाळेत सन 2020-21 मध्ये इयत्ता पहिली व दुसरीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी इच्छुक पालकाकडून इंग्रजी माध्यम नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश इयत्ता पहिली व दुसरीसाठी. शासकीय इंग्रजी माध्यम निवासी शाळा सारखणी व दुधड येथे प्रवेश इयत्ता पहिलीसाठी. एकलव्य रेसिडेंसियल स्कुल सहस्त्रकुंड येथे प्रवेश इयत्ता पहिलीसाठी शनिवार 1 फेब्रुवारी 2020 पासून विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रकल्प कार्यालय किनवट येथे माहिती सेतु सुविधा केंद्र येथुन प्राप्त करुन घ्यावे.
अर्जासोबत पुढील कागदपत्राच्या अटी व शर्ती पूर्ण करुन परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत. तसेच वरीष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरात दिलेल्या शाळांना व मंजुर संख्येनुसारच प्रवेश देण्यात येईल. अटी व शर्ती या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या असावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे नाव सक्षम अधिकाऱ्यांने दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याची प्रत सादर करावी. जर विद्यार्थी दारिद्रयरेषेखालील असेल तर यादीतील अनु.क्रमांकासह मुळप्रमाणपत्राचे प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा दारिद्रय रेषेसाठी विचार केला जाणार नाही. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख इतके राहील. तहसिलदार यांचे चालू वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. इयत्ता पहिलेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय 6 वर्ष पूर्ण असावे. पालकाचे संमतीपत्र व विद्यार्थ्यांचे दोन पासपोर्ट छायाचित्र व जन्मतारखेचा दाखला (अंगणवाडी, ग्रामसेवक) यांच्या शिक्का व स्वाक्षरीसह जोडावा.
        विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय अधिकारी तालुका किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे असावे. आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांची तसेच विधवा, घटस्फोट, निराधार, परितक्त्या व दारिद्ररेषेखालील अनुसुचित जमातीच्या पालकाचे विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश दिले जाईल. घटस्फोटीत यांनी कार्यालयीन निवाड्याची प्रत सोबत जोडावी. विद्यार्थ्याचे पालक शासकीय व निमशासकीय नोकरदार नसावेत. नोकरदार नसल्याचे पालकांनी लेखी लिहुन दयावे लागेल. विद्यार्थ्यांना वर्ग दुसरी प्रवेशासाठी शिक्षण घेत असलेल्या शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र सादर करावे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
या अर्जामध्ये खोटी माहिती सादर केल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यास एकदा एका शाळेत प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थित पालकांच्या व पाल्याच्या विनंतीनुसार शाळा बदलता येत नाही. याबाबत पालकाचे हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे. वरील अटीची पुर्तता करत असलेल्या पालकांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट यांनी केले आहे.