जिल्हा परिषद कृषि विभागाने राबविलेल्या उपक्रमांची दखल शासन घेईल असे काम करु – कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब कदम

नांदेड नांदेड जिल्हा नांदेडच्या बातम्या मराठवाडा

नांदेड :  वैजनाथ स्वामी 

जिल्हा परिषद कृषि विभागाने राबविलेल्या विविध योजना व उपक्रमाची दखल राज्य शासन घेईल असे काम केले जाईल, असे प्रतिपादन नांदेड जिल्हा परिषदेचे कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब कदम (रावनगावकर) यांनी केले. कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा सभापती श्री कदम यांचे अध्यक्षतेखाली नुकताच जिल्हा परिषद येथे घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, कृषि विकास अधिकारी संतोष नादरे, पंचायत समितीस्तरावरील कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) तसेच जिल्हा परिषदेतील कृषि विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, पंप संच, पाईपलाईन, बीबीएफ प्लांटर, ट्रॅक्टर, फळबाग योजना, मलचिंग, पोखरा योजनेअंतर्गत नविन विहीरीचा लाभ, शेडनेट, पॉली हाऊस, बंदीस्त शेळीपालन, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सामुहिक शेततळे, रेशीम लागवड इत्यादी योजनांची माहिती दिली.

जिल्हा परिषद कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शेतकऱ्यांना नविन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती व शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण याबाबींचा लाभ देणेसाठी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या कामाचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. ज्या योजनांची मुदत 31 मार्च 2020 अखेर आहे अशा योजनांची अंमलबजावणी प्राधान्याने करुन लाभार्थ्यांनायोजनेंतर्गत संपूर्ण लाभ देण्याच्या सूचना दिल्या. याच प्रमाणे जिल्हा परिषद उपकर योजने अंतर्गत वैयक्तीक लाभाच्या योजना व नविन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत कार्यक्रम इत्यादी योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच जिल्हा परिषद कृषि विभाग अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रणाचा आढावा घेण्यात आला.

कामे पुर्ण करण्यासाठी काही दिवासाचा अवधी शिल्लक राहिला असल्याने विभागाचे अधिकारी त्या प्रमाणे प्रयत्नशील असल्याची माहिती संतोष नादरे, कृषि विकास अधिकारी यांनी दिली.

सभापती महोदयांनी जिल्हा परिषद शेष निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा चालू वर्षाचा आढावा घेऊन पुढील वर्षी नियोजन करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये कांही योजना नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत समाविष्ट करता येऊ शकतील काय या बाबत देखील अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.

कृषि सभापती बाळासाहेब कदम यांनी सन 2020-21 मध्ये कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 1 कोटी 65 लाखाचे नियोजन करुन अगामी अर्थ संकल्पीय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीचे समारोपात कृषि विकास अधिकारी संतोष नादरे यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. शेवटी आभार पी. आर. माने यांनी मानले.